Alla samtal är viktiga.

Hem
Eva Gerger, leg. hälso- och sjukvårdskurator.

Hej och välkommen till min hemsida!

semig heter detta företag eftersom ett av de viktigaste behoven vi människor har är att bli sedda och bekräftade. Jag heter Eva Gerger och arbetar med samtalsterapi, psykoterapi, handledning och föreläsningar. Jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Hos mig är alla samtal viktiga och du är välkommen att samtala med mig i historisk miljö på Prästgatan 7 i Gamla Stan, Stockholm.

Att samtala med mig är i första hand att skapa en avslappnad och trygg miljö där ingenting skall kännas för svårt eller konstigt att prata om. Jag använder mina teoretiska kunskaper med utgångspunkt från ett psykodynamiskt, relationsinriktat och terapeutiskt förhållningssätt, men utan att mina samtal känns för teoretiska. Mitt mål är att våra samtal skall kännas personliga.

Psykodynamiskt förhållningssätt innebär att du får hjälp med att se och förstå samband mellan olika känslor och beteenden med utgångspunkten att förstå, bearbeta och att gå vidare och få balans i sitt inre, som ordet ”dynamisk” betonar.

Relationsinriktat förhållningssätt det vill säga att jag som terapeut skapar ett samarbete med de jag samtalar med. Jag är aktiv och engagerad under samtalen för att skapa detta samarbete. Det är viktigt att du känner ett förtroende för mig som terapeut.

Terapeutiskt förhållningssätt
innefattar att jag anpassar samtalen utifrån dem jag möter. Istället för att hålla mig till enbart en teoretisk metod använder jag mig utav olika metoder vid behov. Mitt synsätt är att varje person är unik och att samtalen bör anpassas därefter.

Mina utbildningar
– Socionomexamen (leg. hälso- och sjukvårdskurator)
– Grundläggande utbildning i psykoterapi vid SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning
– KBT (Kognitiv psykoterapi)
– Anknytningspsykoterapi
– Affektteori
– Kognitiv neurovetenskap
– Systemteori

Mina erfarenheter

Jag har över 30 års erfarenhet av samtal med barn och vuxna och stor erfarenhet av sorgbearbetning och krishantering. I 20 år har jag arbetat inom den avancerade hemsjukvården (ASIH) där min huvudsakliga uppgift har varit att stötta såväl patienter som deras anhöriga både före och efter dödsfall. Arbetet har även inneburit samtal med många barn och tonåringar som mist en förälder i sjukdom. Jag har också lett ett stort antal samtalsgrupper för sörjande. Utöver mitt arbete som hemsjukvårdskurator har jag arbetat som sjukhuskurator, skolkurator, socialsekreterare inom socialtjänsten och som socionom på kriminalvårdsanstalten Kumla.

Nu i egen regi har jag under de senaste åren arbetat med det enskilda samtalet av olika karaktär samt med par i samband med olika relationsproblem eller vid separation samt bedrivit psykoterapibehandling.

Som handledare har jag haft i uppdrag att vägleda personal på förskolor och skolor då behov uppstått i samband med att de haft ett barn eller en elev som drabbats av dödsfall inom familjen. Utöver detta har jag handlett personal på äldreboende. Jag har även bedrivit individuell yrkeshandledning.

Som föreläsare har jag blivit anlitad exempelvis för LSS-handläggare, hemtjänstföretag, distriktsläkare, biståndshandläggare på kommunen, personal inom psykiatri samt för personal inom onkologi. Jag har även varit delaktig i ett projekt som bedriver utbildning i Palliativ vård för personal som arbetar på Nackas äldreboenden.

Som författare har jag i April 2018 släppt boken ”PRATA med barn i sorg”, förlag fantasi & FAKTA. Det är en enkel handbok för dig som har funderat på ”Hur gör vi med barnen?” när krisen är ett faktum. Boken finns att köpa på de flesta internetbutiker, bland annat Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Boken finns även som ljudbok för de som har lässvårigheter via ditt bibliotek. Jag har även skrivit ett kapitel i boken Palliativ vård (Fridegren-Lyckander), Libers Förlag.

MINA TJÄNSTER

Samtal erbjuds i form av individuella samtal, par samtal, samtal i grupp samt med tonåringar och barn. När vi samtalar sker en process där tankar och känslor sägs högt i ord. Dessa ord hör inte bara jag som terapeut utan även den som uttrycker orden. Det är just därför samtalen är så viktiga för oss människor oavsett vad det handlar om. Under samtalet med en terapeut är du och dina känslor i fokus. Samtalen hjälper dig att reflektera, förstå, acceptera, bearbeta och förändra det du vill förändra i ditt liv.

Handledning erbjuds till personal på arbetsplatser, både individuellt och i grupp. Handledningen skall vara ett forum där processer sker i positiv riktning och där alla ska känna sig trygga med att få uttrycka sig fritt. Vi tar upp olika fall eller situationer och kommer fram till olika lösningar för att hantera dessa. Eventuella konflikter måste hanteras och handledningen anpassas efter arbetsplatsens behov och syfte.

Föreläsning erbjuds inom sorgbearbetning och krishantering till arbetsplatser, både för anställda och chefer. Sorg och död är tabubelagt i vårt samhälle. Därför saknas kunskap hur man bör bemöta människor som drabbas av sorg. Under mina föreläsningar försöker jag skapa ett öppet klimat där alla får möjlighet till att dela med sig av sina reflektioner och erfarenheter. Jag förmedlar kunskap och ger er verktygen för att kunna bemöta människor i sorg.